Večina sezon v našem podnebju je precej suhih in hladnih, zatorej kamini še vedno ostajajo stalnica v slovenskih domovih. Kot vir toplote vsakega domovanja se vedno odlično obnesejo. Dandanes pa so že oblikovani tako, da ustrezajo posamičnemu individualnemu stilu prav vsakega okusa. Da bi lahko prijetne večere preživeli ob plapolajočem ognju pa je potrebno še nekaj pogojev, da se lahko kamin vgradi v prostor. In ker je eno naših vodil, da se da vse kar se hoče, smo prepričani, da se lahko ob posvetovanju dogovorimo za pravi kamin za vas.

Prvi pogoj je vsekakor prostor. Tukaj naj poudarimo, da neprimerno mesto za kamin ne obstaja, kar pomeni, da lahko stoji samo na boljšem ali slabšem mestu. S slabšim mestom je mišljeno prostor, ki ni v središču in je toplota omejena le na en prostor. Dejstvo je, da naj bi bil kamin ne oddaljen preveč od dimnika. Le ta pa more biti dovolj visok in velik. Dimnik ima osnovno dimenzijo, 180mm in ki sega 4,5m v višino. 

Kaj pa storiti, če dimnika nimamo? V takih primerih se kamin postavi na notranji strani zunanje stene in sicer tako, da naredimo nadomestni dimnik inox. To storimo preprosto, v steno zavrtamo dve luknji. Eno za dimnik in drugo za dovod zgorevalnega zraka. Tako ustvarimo pogoje za namestitev kamina. Pri tem ne smemo pozabiti, da je čiščenje kamina kot dimnika nujno. Zato je potrebno namestiti čistilna vratca na dnu dimnika ali pa zagotoviti možnost ometanja preko vrha dimnika. Svetujemo posvet z dimnikarjem, ki bo najboljše predstavil vse možnosti ustreznega čiščenja.

Še en pomemben podatek na katerega ne smemo pozabiti je priklop kamina na dimnik, ki se praviloma izvede 160 – 200 cm od gotovih tal. Izjemo naredimo, če si iz oblikovalskih razlogov želimo čim nižji kamin. V tem primeru je najnižja možna višina priklopa 140 cm od gotovih tal, merjeno od sredine priklopa.